δύναμις


δύναμις
сила, могущество

Ancient Greek-Russian simple. 2014.